Close

Politica de protecție a persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe Regulamentul general privind protejarea datelor (GDPR), care a intrat în vigoare de la 25 mai 2018 si care creează reguli consecvente privind protejarea datelor cu caracter personal în Uniunea Europeană, precum si pe legislatia nationala aplicabila.

Această politică generală se aplică pe site-ul web pe care va aflati, www.washeria.ro , administrat de S.C. Laundromat Serv S.R.L., cu sediul in Jud.Cluj, loc. Cluj Napoca, str. Petru Maior nr. 15 – 19, ap. 56,  CIF 38270796, înregistrată la Registrul Comerțului nr. J12/5769/26.09.2017

 

 1. Informații generale

 

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale S.C. Laundromat Serv S.R.L., cu sediul in Jud.Cluj, loc. Cluj Napoca, str. Petru Maior nr. 15 – 19, ap. 56,  CIF 38270796, înregistrată la Registrul Comerțului nr. J12/5769/26.09.2017, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.washeria.ro (denumit în continuare Saitul)

 

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

 

Deși puteți accesa continutul Saitului fără a furniza vreo informație personală, în unele cazuri aceste informații vă sunt cerute pentru a vă putea oferi serviciile online pe care le solicitați, conform scopurilor declarate respectiv, in vederea inregistrarii la servicii online sau prin e-mail, formulării de comentarii, contact , reclamatii, cerere oferta , comandă produs, sună acum, necesare desfășurării corespondentei.

SC Laundromat Serv SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Saitului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

 • Comentarii

Când vizitatorii lasă comentarii pe sit, colectăm datele arătate în formularele de comentarii, dar și adresa IP a vizitatorului și șirul agenților utilizator din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spamului.

Un șir făcut anonim (numit și un hash), creat din adresele dvs. de email, poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacă îl folosiți. Politica de confidențialitate a serviciului Gravatar este disponibilă aici: https://automattic.com/privacy/. După aprobarea comentariului, fotografia dvs. de profil este vizibilă pentru public, lângă comentariul dvs..

 • Media

Dacă încarcații imagini pe situl web, ar trebui să evitați încărcarea imaginilor care au incluse date de locație înglobate (EXIF GPS). Vizitatorii sitului web pot descărca și extrage toate datele despre locație din imaginile de pe sait.

 

Formulare de contact

 • Cookie-uri

Dacă lăsați un comentariu pe situl nostru, puteți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și sitului dvs. web. Acestea sunt pentru confortul dvs., astfel nu mai trebuie să le completați din nou când lăsațiu un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.

Dacă aveți un cont și vă autentificați în acest sait, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul dvs acceptă cookie-uri. Acest cookie-uri nu conțin date personale și este eliminat când închidei navigatorul.

Când vă autentificați, vom seta și câteva cookie-uri pentru a salva informațiile de autentificare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an. Dacă selectați „Ține-mă minte”, cookie-urile dvs de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. Dacă vă dezautentificați din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate.

Dacă editați sau publicați un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în navigatorul dvs. Acest cookie nu include date personale și indică pur și simplu ID-ul articolului pe care tocmai l-ați editat. El expiră după 1 zi.

 • Conținut înglobat de pe alte situri web

Articolele din acest sait pot include conținut înglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte situri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt sait web.

Aceste situri web pot să colecteze date despre dvs., să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară a terților și să monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să  urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă aveți un cont și sunteți autentificat în acel sait web.

 

 1. Scopurile și temeiurile de prelucrării

 

 • Dacă sunteți client al Site-ului,

SC Laundromat Serv SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă SC Laundromat Serv SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul Saitului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea SC Laundromat Serv SRL de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Saitului.

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms, newsletter) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de XRX SRL , prin intermediul Saitului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţirii experienței oferite pe Sait.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC Laundromat Serv SRL de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe Sait. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • Dacă sunteți vizitator al Site-ului,

SC Laundromat Serv SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms, newsletter, telefonic), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de SC Laundromat Serv SRL, prin intermediul Saitului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Sait. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţi experiența dumneavoastră oferită pe Sait.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al

SC Laundromat Serv SRL de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

 1. Durata de păstrare a datelor

 

Ca principiu, SC Laundromat Serv SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SC Laundromat Serv SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de SC Laundromat Serv SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 

 1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

 

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC Laundromat Serv SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină SC Laundromat Serv SRL în desfășurarea activității prin intermediul Saitului (de exemplu: firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Saitului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către SC Laundromat Serv SRL prin intermediul Saitului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.
 1. Transferul datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal furnizate către SC Laundromat Serv SRL pot fi transferate în afara României dar doar către state din Uniunea Europeană.

 

 1. Drepturile de care beneficiați

 

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SC Laundromat Serv SRL, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea SC Laundromat Serv SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către SC Laundromat Serv SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, SC Laundromat Serv SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către SC Laundromat Serv SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al SC Laundromat Serv SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care SC Laundromat Serv SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

 

Continuarea accesului dumneavoastra la conținutul site-ului www.washeria.ro constituie un accept al politicii noastre de confidențialitate. Pentru orice sugestii sau reclamații cu privire la conținutul politicii de confidențialitate vă rugăm sa ne contacți la adresa de e-mail office@washeria.ro  .

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politica privind fișierele cookies.

×